Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cybulski Piotrowska Pęcherz Radcowie Prawni spółka partnerska, ul. Królowej Jadwigi 8/7, 30-202 Kraków, Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000644368,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia Pani/Pana zapytania oraz udzielenia na nie odpowiedzi,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Logo Footer

ul. Królowej Jadwigi 8/7, 30-202 Kraków
biuro@kancelariacpp.pl